Logopedie Blauw Willemse

Logopedische behandeling op maat

Logopedie en logopedische hulp

Welkom op de website van Praktijk voor Logopedie Blauw/Willemse.
Wij zijn een allround logopediepraktijk. Bij ons kunt u terecht voor hulp bij:

Taalproblemen

Spraakproblemen

Stemproblemen

Afwijkende mondgewoonten

Eet/drink problemen bij kinderen

Slikproblemen

Logopedie bij Afasie, CVA of Parkinson

Praktijk

Aanmelding

Aanmelden kunt U doen middels ons aanmeldformulier hier op de site. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. Mogelijk is er een wachtlijst, waar U op geplaatst zal worden. Als er ruimte in de agenda is zal er telefonisch contact met U opgenomen worden om een afspraak in te plannen. In de meeste gevallen zal worden gevraagd naar een verwijzing van huisarts of behandelend specialist.

Aanmelding

Sinds 2012 is logopedie ook direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u zonder verwijzing langs kan komen. Echter wordt dit nog niet door iedere zorgverzekeraar (volledig) vergoedt. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een annamnese om de klacht en de hulpvraag te verduidelijken. Wellicht wordt ook al gestart met een onderzoek, maar voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. De uitkomst van het onderzoek wordt met u besproken en samen zal er gekeken worden of er behandeling nodig is en hoe die behandeling eruit zal gaan zien.

Behandeling

De behandeling vindt 1x per week plaats. Bij complexere hulpvragen kan deze frequentie afwijken.

Indien nodig kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden, hier is echter een medische indicatie voor nodig. Tijdens de behandeling worden oefeningen gedaan en vervolgens wordt er huiswerk meegegeven welke thuis geoefend dient te worden.

Specialisaties

Binnen onze praktijk zijn er diverse specialisaties. Er zijn 2 pre-verbaal logopedisten. Zij behandelen kinderen van 0 tot 2 jaar met eet- en drinkproblemen. Eén van de logopedisten is gespecialiseerd in de behandeling van volwassen met afasie, dysarthrie, slikproblemen tgv neurologisch aandoeningen zoals een CVA of de ziekte van Parkinson. Zij is ook aangesloten bij het Parkinsonnet en het CVA Netwerk Alkmaar e.o... Tevens is er een SI therapeut die kan helpen bij problemen in de prikkelverwerking. Verder behandelen we uiteraard ook alle andere logopedische problemen zoals: stem, spraak en taal.

Specialisaties

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften werken we veel samen met andere specialisten zoals huisartsen, KNO-artsen, Revalidatieartsen, diëtisten, ergotherapeuten en orthodontisten.

Vergoeding

Onze praktijk heeft met iedere zorgverzekeraar een standaard overeenkomst. De behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekaar in rekening gebracht. Logopedie zit in de basisverzekering, wat inhoudt dat logopedie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar volledig vergoed wordt. Voor personen van 18 jaar en ouder betekent dit dat de kosten van het logopedisch onderzoek en de behandeling eerst vanuit het eigen risico betaald worden. Wanneer u dit volledig heeft gebruikt wordt de behandeling volledig door de zorgverzekeraar vergoedt.

Vergoeding

Mocht blijken dat u onvoldoende bent verzekerd, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de kosten. De vergoeding van een logopedisch onderzoek en behandeling verschillen per verzekeraar. Bij uw zorgverzekeraar kunt u deze opvragen.

Annuleren

Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Dit kan telefonisch of via de mail. Mochten wij niet bereikbaar zijn, krijgt U automatisch de voicemail die u in kunt spreken. Ook vroeg in de ochtend, ’s avonds en in het weekend heeft U dus de mogelijkheid uw afspraak af te zeggen.

Annuleren

Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn geannuleerd worden niet vergoedt door de zorgverzekeraar en zullen dus bij U in rekening worden gebracht. De kosten hiervan zijn €35,- per behandeling.

Privacy

Privacy De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Logopedie

Wie is wie

Wie is wie:

Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Alle logopedische stoornissen worden door ons behandeld. Indien nodig verwijzen wij, in overleg met de arts, door naar anderen, zoals een stottertherapeut, fysiotherapeut of ergotherapeut.

Ons Team:

Jose Reijne

Logopedist

Mirjam Willemse

Logopedist

Joke Blauw

Logopedist

Loïs Polderman

Logopedist

Hulp aanvraag formulier

LOCATIE HEERHUGOWAARD:

Cromhoutstraat 1, 1701 CR, Heerhugowaard

Telefoon: 072 – 571 6490 

E-mail: info@logopedie-blauw-willemse.nl